สร้างเนื้อหาหลักสูตรโดยการนำเข้า SCORM ยังไง

แนวทางการแก้ไข

1. เมื่อสร้าง Section เสร็จแล้วในการสร้าง SubSecion สามารถทำการ Upload Scorm ได้โดยการคลิกรูปไอคอน Upload SCORM  

2. เลือกไฟล์ที่ต้องการ Upload Scorm ที่เป็นนามสกุล .Zip เท่านั้น

3. เลือกไฟล์ได้แล้วให้คลิกที่ นำเข้า SCORM ระบบจะทำการนำข้อมูลที่เลือกเข้าสู่ระบบจะแสดงผลในส่วนของ Unit รายการด้านซ้ายมือ

 

คำถามที่เกี่ยวข้อง

ไม่พบคำถามที่เกี่ยวข้อง