เพิ่มเนื้อหาบทเรียนแล้วไม่แสดงในหลักสูตร

แนวทางการแก้ไข

1. ไปที่เมนูหลักสูตร

2. เลือกรายการที่ท่านต้องการเพิ่มหรือแก้ไขใหม่

              3. จะแสดงรายละเอียดของหลักสูตรให้ท่านกดปุ่มถัดไปยังขั้นตอน เผยแพร่หลักสูตร

              4. เลือกรายการที่ท่านต้องการเผยแพร่จากนั้นให้กดปุ่ม เผยแพร่หลักสูตร

5. จากนั้นเลือกเมนูจัดการหลักสูตร แล้วเลือกเมนู ปรับปรุง Courses Index

6.คลิก ReIndex รายการที่ท่านได้ทำการเผยแพร่เมื่อสักครู่เพื่อยืนยันหลักสูตรที่พร้อมให้ศึกษาทุกครั้งเมื่อมีการเข้ามาเพิ่ม แก้ไข หลักสูตรทุกครั้ง