การสร้าง Template ใบประกาศนียบัตร

แนวทางการแก้ไข

Template ใบประกาศนียบัตรสร้างโดยผู้ดูแลระบบ

1. เลือกเมนูจัดการหลักสูตร แล้วเลือกเมนู Template

2.  เลือกภาพพื้นหลัง

3. กรอกชื่อรูปแบบใบประกาศ

4.  กำหนดรายละเอียดของใบประกาศ