การออกใบประกาศนียบัตร

แนวทางการแก้ไข

1.   เลือกเมนู หลักสูตร

2.  คลิกปุ่ม จัดการใบประกาศ

3.   กรอกชื่อวิชาบน Certificate

4.  เลือกรูปแบบ Template ของใบประกาศนียบัตร

5.  กรอกข้อมูลตาม Template  

คำถามที่เกี่ยวข้อง