นำเข้าจาก Hot Potatoes ยังไง

แนวทางการแก้ไข

1.   เลือกเมนู คลังข้อสอบ

2. คลิกปุ่ม นำเข้าจาก Hot Potatoes

3.  เลือกไฟล์นำเข้าที่เป็นประเภท JQuiz โดยสร้างจากโปรแกรม Hot Potatoes

 

สร้าง JQuiz โดยโปรแกรม Hot Potatoes

1. ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Hot Potatoes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

2. เลือกแบบทดสอบประเภท JQuiz 

 

3. เลือก Mode การทำงานได้โดยเลือกไปที่เมนู Option เลือก Mode 

เลือก Beginner mode (เริ่มต้นหรือ Advanced mode (ขั้นสูง

ในที่นี้เลือก Beginner mode

 

4. เริ่มการสร้างแบบทดสอบโดยพิมพ์หัวข้อเรื่องลงไปในช่อง Title เช่น ชื่อวิชา ชื่อบทเรียน

5. สร้างคำตอบแบบหลายตัวเลือก (Multiple-choice)

6. ในช่อง Answers เป็นช่องสำหรับการใส่คำตอบ ให้ทำการใส่คำตอบที่ต้องการลงไป ในส่วนของช่อง Feedback เป็นช่องสำหรับการแสดงผลของการเลือกคำตอบนั้นๆ เช่น  รูปภาพ คำพูด เป็นต้น

7. เมื่อได้ทำการใส่คำถาม คำตอบ และ Feedback เรียบร้อยแล้วต้องกำหนดว่าคำตอบข้อใดถูกต้อง ให้ไปกำหนดที่ช่อง Settingโดยคลิกเลือกข้อคำตอบที่ถูกต้องในช่อง Correct

8. เพิ่มคำถามโดยคลิกเลือกตรงลูกศรชี้ขึ้นข้าง Q1 แล้วทำการสร้างคำถาม คำตอบ ตามความต้องการ

9. บันทึกแบบทดสอบโดยคลิกที่ไอคอน  หรือไปที่เมนู file เลือกคำสั่ง save as เลือก Folder ที่ต้องการเก็บแล้วตั้งชื่อ file โดยที่ file ที่ได้จะมีนามสกุล .jqz

 

 

 

 

 

 

คำถามที่เกี่ยวข้อง

ไม่พบคำถามที่เกี่ยวข้อง