แก้ไขหลักสูตรแล้วเนื้อหายังเหมือนเดิม

แนวทางการแก้ไข

1. เลือกเมนูจัดการหลักสูตร แล้วเลือกเมนู ปรับปรุง Courses Index

2.คลิก ReIndex เพื่อยืนยันหลักสูตรที่พร้อมให้ศึกษาทุกครั้งเมื่อมีการเข้ามาเพิ่ม แก้ไข หลักสูตรทุกครั้ง