การเข้าสู่ระบบของผู้เรียน

แนวทางการแก้ไข

1. เรียก URL ไปยัง WebServer ที่ระบบสื่อสาระออนไลน์แบบเปิดอยู่ คือ https://mooc.learn.in.th/main/

2.  เลือกเมนูเข้าสู่ระบบ

3.  กรอก username และ password

4. คลิกปุ่ม LOGIN เพื่อเข้าเรียน

 

คำถามที่เกี่ยวข้อง