การเข้าเรียน

แนวทางการแก้ไข

1.  เลือกหลักสูตรที่ต้องการเข้าเรียน

2. คลิกปุ่ม เข้าร่วม เพื่อทำการลงทะเบียนก่อนเข้าเรียน

 3. คลิกปุ่มเข้าเรียน เพื่อเข้าสู่เนื้อหาบทเรียน

4.   ศึกษาบทเรียนตามหลักสูตร

 

คำถามที่เกี่ยวข้อง

ไม่พบคำถามที่เกี่ยวข้อง