การตรวจสอบประวัติการเรียน

แนวทางการแก้ไข

1.  เลือกเมนูผู้เรียน

2.  คลิกประวัติการเรียน

 

 

คำถามที่เกี่ยวข้อง