กดบันทึกหน้า สร้างหลักสูตรไม่ได้

แนวทางการแก้ไข

ให้กดปุ่ม F5 หรือ คลิกเมนู สร้างหลักสูตร ใหม่อีกครั้ง

คำถามที่เกี่ยวข้อง

ไม่พบคำถามที่เกี่ยวข้อง