การเข้าสู่ระบบของผู้สอน

แนวทางการแก้ไข

1    เรียก URL ไปยัง WebServer ที่ระบบสื่อสาระออนไลน์แบบเปิดอยู่ คือ https://studio.learn.in.th/cms/

2   เลือกเมนูเข้าสู่ระบบ

3   กรอก username และ password 

 

ไฟล์แนบ:
2017-04-18_16-53-30.jpg 2017-04-18_16-53-30.jpg

คำถามที่เกี่ยวข้อง