การสร้างหลักสูตร

แนวทางการแก้ไข

1. เลือกเมนูหลักสูตร

2. คลิกปุ่มสร้างหลักสูตร

3. เริ่มต้นการกำหนดหลักสูตรเพื่อจะสร้างเนื้อหาบทเรียน 

คำถามที่เกี่ยวข้อง

ไม่พบคำถามที่เกี่ยวข้อง